23.01.2018

Homentage a Catalunya

Naši predratni pisci, sami ljevičari ili razočarani integralisti iz generacije jugoslavenske “nacionalističke omladine”, kao Krleža, Andrić, Ujević i Nazor, te mladi krležijanci koji su tek obećavali, također su “osvojili državu, a izgubili literaturu”.

23.01.2018

F-16 i ”izraelska veza”

Piše: Denis Kuljiš

Tu je po srijedi jedan dublji hrvatski problem, koji se uvijek svodi na isto: želiš biti dio Zapada i Europe, ali ne u takvoj mjeri da baš poštuješ pravila i pridržavaš se onih nepisanih, u kojima je sadržan sav smisao strateške orijentacije države…