19.02.2018

Boris Podrecca: Knez arhitekture

U svom zamku u bečkom sedamnaestom okrugu, obitava uzvišen duh koji se materijalizirao u visokogradnji – među grafičkim kompjuterima velike snage kao žrec stoluje Boris Podrecca