27.03.2018

Novinar u gastronomskoj ekspediciji

Piše: Denis Kuljiš

Moraš biti spreman na susrete sa znamenitim ili notornim ljudima na frapantnim mjestima gdje nerijetko vlada nečuven raskoš, pa se i sam ubrzo navadiš da posjećuje takva mjesta, najčešće u profesionalnom ili poluprofesionalnom aranžmanu, koji te redovito udari po džepu, ali se poslije toga, začudo, osjećaš bogatiji, gotovo kao da si posjetio Louvre ili otišao na opersku predstavu u venecijanski Teatro Fenice.

27.03.2018

Izraelske stare kante za hrvatsko zrakoplovstvo

Piše: Denis Kuljiš

Već je najavljeno da će 12 tih starih kanti, koje nominalno koštaju 500 milijuna dolara, za održavanje u svom vijeku trajanja trebati još otprilike 700 milijuna, što znači da će svaki koštati Hrvatsku najmanje – 100 milijuna dolara!

26.03.2018

Kineski zmaj širi krila iznad Pacifika

Piše: Denis Krnić

Paralelno s razvojem ekonomskih potencijala Kina teži i porastu vlastitog globalnog utjecaja, ali u ograničenoj mjeri, držeći se savjeta Deng Xiaopinga o načinu vođenja međunarodne politike: "Mirno promatrajte; osigurajte našu poziciju; hvatajte se u koštac sa stvarima hladne glave; krijte naše kapacitete i čekajte povoljnu priliku; uspješno se držite po strani i nikada ne pretendirajte na vodstvo."