09.08.2018

I opet: lament o Gripenu

Piše: Denis Kuljiš

Koliko bi vrijedilo povezati svoju industriju i obranu sa Švedskom i ući u njenu interesnu zonu, teško je i objasniti. Utjecaj bogate, liberalne europske sile, koja je politički (i vojno) silno aktivna na Balkanu, ne može se usporediti s upitnom korišću od povezivanja s izraelskom vladom desnice i rasističkog pokreta Yisrael Beiteinu

Poletura

Normalno, pretvaranje jednog poštnog socijalističkog glasila u organ pokreta «sex, drugs and rock'n'roll», nije moglo proći bez određenih otpora. Prvo kod izdavača, jer su svi malo stariji mladići koji su ranije surađivali u listu, izgubili unosnu tezgu, pa digli strahoviti fajer, i upozoravali da se novine prave amaterski, voluntaristički, u nekom neprimjerenom duhu...