10.03.2019

Nervozni admirali i vječni Vis

Piše: Denis Krnić

More ili zrak (2. dio): Umjesto da razvijamo domaći model maritimne sigurnosti sukladan našoj tradiciji, kao i vremenu u kojem živimo, i dalje se megalomanski razmišlja o klasičnom konvencionalnom ratovanju koje podrazumijeva velike, specijalizirane brodove