07.07.2018

Poraz Hrvatske ratne mornarice

Piše: Denis Krnić

Godinama se u javnost plasiraju uvjeravanja da Hrvatska mora imati „modernu i efikasnu ratnu mornaricu”. Od svega toga u zadnjih 15-20 godina imamo samo rapidno smanjenje mornarice i dokidanje njenih funkcija. Održava se na visini jedino tradicija donošenja kvazidokumenata poput Dugoročnog plan razvoja Oružanih snaga RH (DPR), koji se izrađuju bez stručne kvalifikacije i financijske verifikacije, uvijek bez suglasnosti Ministarstva financija i bez propisa koji nalažu provedbu....

02.07.2018

Obalska straža i nove šverc-komerc operacije

Piše: Denis Krnić

Nameće se pitanje imamo li studiju koja će reći što nam treba na moru; kakva plovila, koje sposobnosti, koji je uopće naš koncept sigurnosti na moru te što su točno civilne, a što vojne zadaće različitih državnih agencija na pučini?

23.06.2018

Bez civilne Obalske straže Hrvatska neće zaustaviti izbjeglice i ući u Schengen

Piše: Denis Krnić

Obalsku stražu konačno treba izdvojiti iz HRM-a i općenito iz vojnog sustava. Svugdje u Europi Obalna straža civilna je institucija unutar nekog od civilnih ministarstava, odgovorna civilnom autoritetu. Iz strukturnih fondova EU-a mogli smo i još možemo financirati izgradnju brodova za nadzor mora, ali ti brodovi moraju biti u civilnom registru.