29.03.2018

Zbornaja komanda

Piše: Denis Kuljiš

Poslovni ljudi koji su se obogatili u Rusiji ili poslujući s ruskim državnim kompanijama, preuzimaju ključne portfelje u energetici, brodogradnji i elitnom turizmu. Tu su već njihove banke i poslovni interesi u najvećoj hrvatskoj nekoć privatnoj kompaniji. Hoće li to utjecati na rast medijskog i političkog utjecaja Rusije na ”sjverozapadnom Balkanu”?

26.03.2018

Kineski zmaj širi krila iznad Pacifika

Piše: Denis Krnić

Paralelno s razvojem ekonomskih potencijala Kina teži i porastu vlastitog globalnog utjecaja, ali u ograničenoj mjeri, držeći se savjeta Deng Xiaopinga o načinu vođenja međunarodne politike: "Mirno promatrajte; osigurajte našu poziciju; hvatajte se u koštac sa stvarima hladne glave; krijte naše kapacitete i čekajte povoljnu priliku; uspješno se držite po strani i nikada ne pretendirajte na vodstvo."

19.03.2018

Europa u kineskom projektu budućnosti

Piše: Ana Trišić, Aspen Inicijativa

U godini dva kongresa, Kina se priprema za obilježavanje dva stogodišnja jubileja, osnutka Komunističke partije i stvaranja Narodne republike, te redefinira nacionalnu strategiju za blisku budućnost do 2021. i daleku do 2049. godine. Kakvo mjesto ima u toj viziji Europa?