09.08.2018

Balkanska građevinska groznica i balkansko ludilo: Slučaj Hrvatska (3)

Piše: Denis Kuljiš

Više od 400 kilometara spektakularne i ludo skupe auto-ceste, Dalmatine, sagrađeno je na pravcu koji nije Paneuropski koridor, koja se ne veže na istarsku, slovensku ili talijansku auto-cestu, te završava u Pločama, a stići će i do Dubrovnika, ali nepovezana s auto-cestama u Crnoj Gori, Kosovu, Albaniji i Grčkoj. Naravno, ta cesta koja je prometna samo nekoliko ljetnih mjeseci, ne isplati se i tek bi joj trebalo pridati smisao...