23.01.2018

F-16 i ”izraelska veza”

Piše: Denis Kuljiš

Tu je po srijedi jedan dublji hrvatski problem, koji se uvijek svodi na isto: želiš biti dio Zapada i Europe, ali ne u takvoj mjeri da baš poštuješ pravila i pridržavaš se onih nepisanih, u kojima je sadržan sav smisao strateške orijentacije države…

14.01.2018

Nova američka balkanska strategija

Piše: Denis Kuljiš

Projekt se zove: NAPRIJED BALKAN. Po našem pravopisu bio bi tu nužan uskličnik, koji, međutim, ne pristaje u seriozan akademski format elaborata pripremljenog za političko-diplomatski simpozij…

14.01.2018

Novine u doba populizma

Piše: Denis Kuljiš

Hrvatska Agencija za zaštitu tržnog natjecanja objavila je rezultate poslovanja novinskih nakladničkih kuća, ”sinoptičku kartu” stanja na novinskom tržištu. Približava se hladna fronta, to je sigurno...