05.12.2018

Najneuspješniji Hrvat 2018. godine

Piše: Denis Kuljiš

Dok Vlada pregovara o preuzimanju INA-e, sve ostale državne firme s kojima država upravlja, rapidno propadaju – prošle godine profit im je pao za 43 posto!

28.11.2018

Vukovar je bio hrvatski Alamo a ne Staljingrad

Piše: Denis Kuljiš

U studenom 1991. Hrvatska je bila Država i imala je pravu vojnu silu. Ali, ona je tek bila ustrojena, nije bila operativna, nije mogla ostvariti koncentraciju ni voditi velike ofanzivne akcije i prave bitke. Da zaustavi JNA u vojnom pohodu, bila je tragična uloga opkoljenog Vukovara, koji je postao hrvatski Alamo.