13.03.2018

Naš čovjek u Washintonu i koruški zloduh

Politički kišobran u hrvatskom ratu za osamostaljenje, držao je Petar ”Pero” Galbraith, pustolovni američki diplomat, dok je prvi novac išao preko koruške banke pod kontrolom jednog srednjoeuropskog postfašista. U tom dvojnom znaku nastala je i nova država, između Ariela i Kalibana....