Tom Wolfe i hrvatski Novi žurnalizam

Piše: Denis Kuljiš

Stari hrvatski i jugoslavenski žurnalizam bio je lišen literarnih pretenzija, osim u kulturnim rubrikama i feljtonima. Novi žurnalizam pretendirao je da se u literarnim formama tretira svaki novinarski povod. Ključni je tu žanr, naravno, reportaža...