August Šenoa i Kosovski mit

REPRINT: SRBIJA NA ZAPADU: 3. poglavlje. Za Srbe je u stvaranju nacije malo što važnije od Kosovskoga mita, koji su spjevali ova dva europska kozmopolitska intelektualca, jedan habsburški češki Židov i jedan habsburški Srbin, pridonoseći dalekosežnom projektu proširenja europske ekumune, austrougarske carevine, tada najveće države na kontinentu.

srbija-na-zapadu

Beograd ni na zemlji na nebu

REPRINT: SRBIJA NA ZAPADU, 1. poglavlje. Zgrada SIV-a ili Palata Federacije, apsurdno je veliko zdanje na beogradskoj dunavskoj obali. Počela se graditi 1947. godine, a i danas je, pod imenom Palata Srbije, najveća zgrada u državi.